Formuła ESCo

Koncepcja ESCo

Zgodnie z formułą ESCo (Energy Saving Company lub Eneregy Service Company) usługę zwiększającą efektywność energetyczną u Klienta realizuje firma zewnętrzna, która następnie partycypuje w korzyściach finansowych wynikających z osiągniętych oszczędności.

Na początku firma przeprowadza audyt energetyczny obiektów u klienta. Wraz z klientem uzgadniany jest zakres modernizacji, ustalane warunki podziału korzyści i okres trwania umowy. Firma opracowuje dokumentację przedsięwzięcia, a następnie je realizuje. Firmy ESCo kompleksowo realizują usługę poprawiającą efektywność energetyczną, dlatego też odpowiadają za realizację i eksploatację inwestycji w trakcie trwania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modele finansowania

Istnieją dwa modele finansowania przedsięwzięcia zwiększającego efektywność energetyczną w formule ESCo:

 • model podziału oszczędności – firma ESCo ponosi pełne ryzyko finansowe i operacyjne
 • model gwarantowanych oszczędności – klient ponosi ryzyko finansowe a firma operacyjne.

 

Elementy przedsięwzięcia

Niezależnie od specyfiki przedsiębiorstwa czy modelu finansowania można wyróżnić kilka etapów przedsięwzięcia w formule ESCo.

Pierwszym z nich jest audyt wstępny. Polega on na wstępnej ocenie możliwości realizacji inwestycji zwiększającej efektywność energetyczną.

W ramach audytu przeprowadza się:

 • wywiad z pracownikami,
 • wizja lokalna,
 • zapoznanie się z charakterystyką przedsiębiorstwa,
 • zapoznanie się z wykorzystywanymi technologiami,
 • analizę rachunków za energię (energię elektryczną, paliwa, ciepło).

Na podstawie audytu wstępnego firma przedstawia klientowi wstępną propozycję przedsięwzięć, które mogą być zrealizowane, oraz zostaje wykonane oszacowanie zakresu i opłacalności inwestycji. Dane zebrane podczas tego audytu nie są wystarczające do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu przedsięwzięcia.

Na podstawie ustaleń z audytu wstępnego może być podpisana umowa o poprawę efektywności energetycznej z firmą w formule ESCo. Po przeprowadzeniu audytu szczegółowego podlega ona weryfikacji. Umowa zawiera wskaźniki opłacalności wymagane dla realizacji inwestycji (okres zwrotu, NPV), specyfikacje techniczne wybranych przedsięwzięć, harmonogram realizacji, zakres zobowiązań klienta i firmy, wynagrodzenie ESCo i formułę jego naliczania, a także warunki zakończenia umowy.

Kolejnym etapem jest audyt szczegółowy, podczas którego dokonuje się pogłębionej analizy rozwiązań przyjętych na podstawie audytu wstępnego. Przeprowadzane są dodatkowe pomiary w celu uzupełnienia danych, bardziej szczegółowe wywiady z personelem zajmującym się eksploatacją urządzeń. Analizowane są również rachunki za energię z wcześniejszych okresów (min. z 36 miesięcy). W efekcie możliwe jest wskazanie najlepiej rokujących działań poprawiających efektywność energetyczną. Pełen zakres informacji pozwala na obliczenie wskaźników efektywności inwestycji, a co z tym idzie, podjęcia decyzji o jej przeprowadzeniu.

Ostatnim etapem jest realizacja przedsięwzięcia, odbiór oraz gwarancja poprawnej eksploatacji i monitorowanie efektów.

esco2

Korzyści ze współpracy w formule ESCo

Współpraca z firmami w formule ESCo niesie za sobą szereg korzyści. Najważniejszą z nich jest podział ryzyka niepowodzenia przedsięwzięcia między przedsiębiorstwo a firmę ESCo (stopień ryzyka zależy od przyjętego modelu finansowania). Dodatkowo przeprowadzenie inwestycji jest neutralne dla budżetu przedsiębiorstwa, ponieważ jej koszt pokrywany jest z oszczędności przez nią generowanych. Warto zaznaczyć również, że firma ESCo zarabia, gdy oszczędności energii są realne, co gwarantuje rzetelne wykonanie przez nią usługi.

Powiązane linki:

 

 

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco

    

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu realizacji usług w ramach Serwisu i akceptuję Politykę Prywatności.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych.

  Sprawdź także naszą ofertę