Audyt efektywności energetycznej

(Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej Dz. U. z 2016 r. poz. 831)

Art. 2. 1) audyt efektywności energetycznej – opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.


Harmonogram audytu efektywności energetycznej

harmon_efekty

Świadectwo efektywności energetycznej (białe certyfikaty)

Świadectwo efektywności energetycznej jest potwierdzeniem planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej.


Najważniejsze aspekty obecnego systemu białych certyfikatów

 • Ciągły nabór wniosków o przyznanie świadectwa efektywności energetycznej, decyzja o przyznaniu w ciągu 45 dni.
 • Opiera się na oszczędnościach energii finalnej.
 • Obowiązuje wyłącznie dla przedsięwzięć planowanych oraz w trakcie – przepisy przejściowe dają możliwość zakwalifikowania przedsięwzięć zakończonych po 1 stycznia 2014 r. (tylko do 30.09.2017).
 • Można przedstawić spółce obrotu audyt efektywności energetycznej (przedsiębiorstwa >100 GWh energii elektrycznej i wg klasyfikacji działalności oraz przedsięwzięcia zakończone po 01.01.2014) jako zwolnienie z obowiązku umorzenia „białych certyfikatów”.
 • Możliwość ubiegania się o białe certyfikaty w przypadku inwestycji objętych ETS.
 • Opłata zastępcza w 2017 r. 1500 zł/TOE, następnie waloryzacja 5% co roku


Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej

Poprawie efektywności energetycznej służą następujące rodzaje przedsięwzięć:

 • izolacja instalacji przemysłowych;
 • przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
 • modernizacja lub wymiana:
  • oświetlenia,
  • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych,
  • lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła,
  • modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego;
 • odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;
 • ograniczenie strat:
  • związanych z poborem energii biernej,
  • sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
  • na transformacji,
  • w sieciach ciepłowniczych,
  • związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych;
 • stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii,  ciepła  użytkowego  w wysokosprawnej  kogeneracji lub ciepła z instalacji przemysłowych.

Powiązane linki:

Audyt efektywności energetycznej

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco

    

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu realizacji usług w ramach Serwisu i akceptuję Politykę Prywatności.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych.

  Sprawdź także naszą ofertę