Audyt efektywności energetycznej

Energomix S.A oferuje przeprowadzenie audytów efektywności energetycznej, które zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dn. 20 maja 2016 roku są niezbędne do uzyskania świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białego certyfikatu.

Po co przedsiębiorstwu białe certyfikaty?

Białe certyfikaty dają wymierny zysk finansowy każdemu przedsiębiorstwu. Każda zaoszczędzona tona oleju ekwiwalentnego pozwala osiągnąć zyski nawet do 1000zł. Ponadto, przedsiębiorstwo po przeprowadzonych inwestycjach jest mniej energochłonne, co pozwala obniżyć opłaty za energię elektryczną i inne paliwa.

Czym jest audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej opracowany przez naszą firmę zawiera analizę zużycia energii oraz określa stan techniczny obiektu,  urządzenia technicznego lub instalacji. Zawiera także wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Proponujemy przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej dla następujących przedsięwzięć:

 • izolacji instalacji przemysłowych;
 • przebudowy lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;
 • modernizacji lub wymiany:
  • oświetlenia,
  • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych,
  • lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła,
  • urządzeń przeznaczonych do użytku domowego;
 • odzyskiwania energii,
 • ograniczenia strat:
  • związanych z poborem energii biernej,
  • sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
  • na transformacji,
  • w sieciach ciepłowniczych,
  • związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych;
 • stosowania, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła  użytkowego  w wysokosprawnej  kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Dlaczego my?

Audyty efektywności energetycznej przeprowadzane są przez wysoko wykwalifikowany zespół posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie auditingu. Swoją wiedzą wspierają Nas również pracownicy dydaktyczni Politechniki Warszawskiej. Do wszystkich pomiarów używany jest wysokiej klasy sprzęt specjalistyczny. Pozwala to na dokładną identyfikację wszystkich źródeł strat oraz indywidualne podejście do problemu. Dzięki temu wykonany przez nas audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa jest profesjonalny i rzetelny oraz może być podstawą inwestycji przynoszących znaczące oszczędności.

Koszt audytu efektywności energetycznej oraz okres jego trwania jest ustalany wraz z Klientem na podstawie wyznaczenia charakterystyki zakładu oraz określenia zakresu audytu. Oferujemy również pakiet FIRMA EFEKTYWNA ENERGETYCZNIE, w ramach którego Klient dokonuje za naszym pośrednictwem zakupu energii elektrycznej lub gazu, a audyt efektywności energetycznej wykonujemy za 1 zł netto.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami oraz poznania szczegółowych rozwiązań.

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco

    

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu realizacji usług w ramach Serwisu i akceptuję Politykę Prywatności.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych.

  Sprawdź także naszą ofertę