Ślad węglowy

Coraz częściej na przedsiębiorcach wymusza się dokonywania wyliczeń całkowitej emisji gazów cieplarnianych przez dany podmiot. Pytania o ślad węglowy produktu często pojawiają się również w zapytaniach ofertowych, szczególnie tych pochodzących od zachodnich kontrahentów. Globalna polityka energetyczna oparta o zieloną energię oraz uwarunkowania biznesowe nakładające presję na zeroemisyjność firm, generują konieczność poznania śladu węglowego.

Pragnąc pomóc Państwu w rozwoju firmy, poprzez stosownie standardów CSR oraz widząc potencjał w rozwijaniu usług i produktów zeroemisyjnych, które pomogą zredukować ślad węglowy (CO2) oferujemy Państwu:

 • pomiar śladu węglowego dotyczącego energii elektrycznej w zakresie 1 i 2 oraz udzielenie rekomendacji wraz z uzasadnieniem odnośnie sposobów jego redukcji,
 • wsparcie w  wyborze strategii zamówień dla gwarancji pochodzenia energii (GoO) i/lub innych produktów ograniczających ślad węglowy np. umów PPA, carbon offsets, akredytacje instalacji EcoEnergy itp.,
 • określenie uwarunkowań w przygotowaniu koncepcji wykorzystania ww. produktów w zakresie możliwych do realizacji działań marketingowych, związanych z redukcją negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko,
 • analizę pod kątem czynników wpływających na cenę gwarancji pochodzenia energii (rodzajów źródeł i technologii wytwarzania energii w tych źródłach, lokalizacji źródeł, sposobów zakupu i certyfikacji tych źródeł) oraz  wybór optymalnego momentu akceptacji warunków cenowych.
 • przygotowanie i przeprowadzenie zapytania ofertowego na dostawę usług z  zakresu pozyskania specjalnych warunków zakupu zielonej energii współpracując z szerokim gronem dostawców.

Energomix S.A. przygotowuje dla swoich Klientów kompleksowy raport zawierający wartość śladu węglowego dla produktów w ujęciu emisji pośrednich i bezpośrednich oraz wskazuje ścieżki redukcji śladu węglowego w poszczególnych obszarach zarządzania gospodarką energetyczną w przedsiębiorstwie. Dzięki temu można łatwiej zaplanować i wdrożyć działania w kierunku zredukowania śladu węglowego, na który wpływ mogą mieć nawet niewielkie zmiany, takie jak np. wybór innego środka transportu towaru.

Wzrastająca w społeczeństwie świadomość ekologiczna oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, który stanowi jedne z głównych celów polityki klimatycznej świata sprawiają, że oddziaływanie biznesu na środowisko dla wielu firm staje się konieczne, by uplasować produkt lub usługę na międzynarodowych rynkach i importowania produktów za granicę naszego kraju.

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco

    

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu realizacji usług w ramach Serwisu i akceptuję Politykę Prywatności.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych.

  Sprawdź także naszą ofertę