Pre-audyt energetyczny

W kontaktach z klientami często spotykamy się z sytuacją, że klient chętnie poznałby źródła strat energii w organizacji, jednak nie jest zainteresowany pełnym audytem energetycznym. Dlatego proponujemy Państwu usługę pre-audytu.

Pre-audyt energetyczny polega na znalezieniu w oszczędności energetycznych w sposób bardziej uproszczony niż odbywa się to w czasie audytu energetycznego.

W ramach pre-audytu znajdują się następujące elementy:

 • wizja lokalna obiektów (jeden pełny dzień) wraz z pracownikiem z Państwa firmy odpowiedzialnym za obszar energetyczny,
 • określenie obszarów w których generowane są największe straty energii lub możliwości poprawy efektywności (np. produkcja i odzysk ciepła, przesył ciepła, oświetlenie, moc bierna, przyłącza energetyczne, straty energii w procesach produkcyjnych, wykorzystanie OZE, itd.),
 • ocena aktualnego zapotrzebowania mediów energetycznych w wybranych obszarach,
 • poszukiwanie rozwiązań zmniejszających zużycie mediów energetycznych,
 • analiza wstępna techniczno-ekonomiczna modernizacji wybranych obszarów i szacunkowa ocena uzyskanych oszczędności,
 • lista zalecanych inwestycji wraz z szacunkową analizą finansową okresu zwrotu poniesionych nakładów.

Wyniki powyższych prac zostaną ujęte w raporcie podsumowującym pre-audyt energetyczny. Czas realizacji prac wynosi do 21 dni od daty odbycia wizji lokalnej.

Pre-audyt może być narzędziem stosowanym przez Państwa w celu:

 • poszukiwania najkorzystniejszych modernizacji energetycznych,
 • określeniu kolejności modernizacji energetycznych wg kryterium kolejności zwrotu środków, lub
  kosztu inwestycji,
 • poszukiwaniu modernizacji energetycznych spełniających kryteria wymaganego poziomu
  oszczędności energetycznych w programach wsparcia finansowego modernizacji,
 • przygotowania do przygotowania audytu efektywności energetycznej konkretnych przedsięwzięć.

Naszą ofertę kierujemy do podmiotów o rocznym zużyciu energii powyżej 250 MWh:

 • instytucji publicznych (np. pływalnie, zakłady komunalne, itp.),
 • przedsiębiorstw o wysokim zużyciu energii (firmy produkcyjne, sieci handlowe, etc.),
 • podmiotów, które nie wiedzą czego mogą oczekiwać po pełnym audycie energetycznym lub jego koszt jest zbyt wysoki w stosunku do ich możliwości,
 • podmiotów, które planują poprawić gospodarkę energetyczną, ale nie wiedzą od czego zacząć.

Ile kosztuje wykonanie pre-audytu?
Koszt wykonania pre-audytu wynosi (dla jednej lokalizacji): od 4 000 zł do 8 000 zł netto w zależności od charakteru działalności oraz lokalizacji. Cena nie obejmuje wykonywania pomiarów specjalistycznych (ewentualnie dopuszczamy podstawowe odczyty z liczników lub ogólne zdjęcia kamerą termowizyjną). Analiza odbywa się na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Klienta (faktury od dostawców mediów energetycznych, projekty, odczyty z liczników) oraz wizji lokalnej.

 
Jeśli skorzystają Państwo z naszych innych usług (np. audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia na potrzeby pozyskania białych certyfikatów lub zakupy energii elektrycznej i gazu ziemnego), to wówczas zwrócimy Państwu kwotę wynagrodzenia za wykonanie pre-audytu, aby jego koszt wynosił symboliczną 1,0 zł netto.

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco

    

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu realizacji usług w ramach Serwisu i akceptuję Politykę Prywatności.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych.

  Sprawdź także naszą ofertę