Finansowanie inwestycji

ESCo (Energy Saving Company/Energy Service Company). Firmy typu ESCo zajmują się audytem gospodarki energetycznej klienta, identyfikacją obszarów wymagająych optymalizacji (modernizacji) oraz kompleksową realizacją przedsięwzięcia poprawiającego efektywność energetyczną. Koszt wdrożenia ponosi firma ESCo (we współpracy z instytucją finansującą), która w trakcie trwania umowy (Energy Performance Contract), uczestniczy w podziale korzyści z podjętych inwestycji.

Przed rozpoczęciem inwestycji konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego, w ramach którego identyfikujemy obszary wymagający wykonania inwestycji w poprawę efektywności energetycznej.

Etapy współpracy z Energomix S.A w formule ESCo:

 • przeprowadzenie audytu energetycznego w celu identyfikacji obszarów wymagających poprawy efektywności działania,
 • opracowanie rekomendacji (we współpracy z ekspertami branżowymi i ośrodkami akademickimi –  często będzie to unikalne rozwiązanie wynikające z procesu badawczo-rozwojowego),
 • analiza techniczna i ekonomiczna projektu, opracowanie wskaźników efektu oraz pozyskanie finansowania na realizację projektu (również identyfikacja źródeł dotacji),
 • podpisanie kontraktu między firmą ESCo oraz beneficjentem,
 • zarządzanie wdorżeniem projektu inwestycyjnego oraz szkolenie personelu Klienta,
 • bieżący serwis, wdrażnanie usprawnień i monitoring wyników (w tym rozliczeń z dostawcami).

Formułę ESCo można stosować przede wszystkim w przedsięwzięciach zwiększających efektywność energetyczną, takich jak:

 • modernizacja systemu oświetlenia,
 • budowa lub modernizacja lokalnych źródeł ciepła i energii elektrycznej (w tym Odnawialnych Źródeł Energii),
 • usprawnienie procesów technologicznych w zakresie produkcji,
 • przebudowa lub modernizacja budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi (klimatyzacja, wentylacja, sprężone powietrzne, ciepło, chłód),
 • odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami oraz poznania szczegółowych rozwiązań.

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco

    

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu realizacji usług w ramach Serwisu i akceptuję Politykę Prywatności.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych.

  Sprawdź także naszą ofertę