O nas

Zespół

Centrum Efektywności Energetycznej tworzą specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie audytów energetycznych. Swoją wiedzą wspierają Nas również niezależni eksperci branżowi.

Nasz zespół

img_2313Michał Suska jest Prezesem Zarządu Energomix Sp. z o.o. Zarządza zespołem Centrum Efektywności Energetycznej. Od 2014 roku pełni funkcję eksperta Business Centre Club ds. efektywności energetycznej. Jest również Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Doradztwa Energetycznego oraz członkiem Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (World Energy Council). Wcześniej zdobywał doświadczenie w irlandzkim funduszu typu private equity, gdzie zajmował się inwestycjami na terenie Europy Środkowo-Wschodniej oraz Turcji. Pracował również w Unicredit MIB oraz EY. Michał jest absolwentem dwóch kierunków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz stypendystą Haskayne School of Business (University of Calgary). Odbył wiele specjalistycznych krajowych i zagranicznych kursów z zakresu efektywnego wykorzystania energii, technik sprzedaży oraz finansów (CFA). Został przyjęty do elitarnego programu Future Energy Leaders’ prowadzonego przez Światową Radę Energetyczną. W programie bierze udział tylko 100 młodych, najzdolniejszych liderów z branży energetycznej z całego świata. Michał jest członkiem zespołu ds. efektywności energetycznej. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Mgr inż. Marek Gajowczyk pełni funkcję Dyrektora ds. Efektywności Energetycznej. Jest absolwentem Politechniki Radomskiej kierunku Elektroenergetyka Przemysłowa. Wieloletni pracownik RWE Stoen Operator (obecnie Innogy Stoen Operator), gdzie wspiął się po szczeblach kariery zawodowej od montera układów pomiarowych, poprzez specjalistę zarządzania pomiarami, inspektora pomiarów, koordynatora systemów pomiarowych skończywszy na stanowisku menadżera wydziału pomiarów. Podczas swojej wieloletniej pracy zrealizował wiele projektów inwestycyjnych, modernizacji systemów teleinformatycznych w stacjach wysokich napięć oraz projektów zdalnego odczytu liczników u klientów. Koordynował prace podwykonawców, dokonywał odbiorów technicznych, programował koncentratory stacyjne. Do jego ważniejszych osiągnięć można zaliczyć stworzenie standardów opomiarowania i transmisji danych dla nowych i modernizowanych obiektów energetycznych. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Mgr inż. Krzysztof Rossa zarządza Centrum Efektywności Energetycznej w ramach Energomix Sp. z o.o. Absolwent Politechniki Warszawskiej Kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz podyplomowo Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo z Auditingiem Energetycznym. Ukończył studia podyplomowe Marketingu i Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wieloletni pracownik operatora jednego z największych systemów ciepłowniczych w Europie – Veolia Energia, gdzie w centrum badawczo-rozwojowym zajmował się poprawą efektywności wykorzystania energii w źródłach ciepła, sieciach przesyłowych i u odbiorców końcowych. Członek wielu polskich i międzynarodowych zespołów projektowych zajmujących się poprawą efektywności wykorzystania energii. Odbył wiele specjalistycznych kursów z zakresu audytingu energetycznego i zarządzania.

Mgr inż. Piotr Szewczuk pełni funkcję Audytora Energetycznego. Jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Kierunku Agrobiznes. Certyfikowany Audytor Energetyczny. Odbył wiele specjalistycznych kursów z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych oraz zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach, organizowanych przez krajowe oraz międzynarodowe organizacje i koncerny. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

 

 

inż. Damian Łęgowski pracuje na stanowisku Analityka ds. Technologii Energetycznych. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego kierunku Technologie Energii Odnawialnej. Zajmuje się wsparciem przy wykonywaniu analiz oświetlenia LED oraz Odnawialnymi Źródłami Energii.

 

 

 

inż. Katarzyna Zdańska pracuje na stanowisku Młodszego Audytora Energetycznego. Jest absolwentką Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej kierunku Ochrona Środowiska. Posiada międzynarodowy certyfikat CAD firmy Autodesk potwierdzający znajomość programu AutoCAD.

 

 

 

Nasi audytorzy

Dr inż. Adam Smyk jest wieloletnim pracownikiem Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. W latach 1998-2012 był pracownikiem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ciepłownictwa SPEC S.A. (w latach 2007-2009 obejmował stanowisko Dyrektora). Ekspert z zakresu energetyki zawodowej i ciepłownictwa w tym efektywności energetycznej i ekonomicznej dostawy ciepła w systemach ciepłowniczych. Nadzorował ponad 80 projektów badawczo-rozwojowych w tym m.in. projekt Chłód z ciepła”  realizowany w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Ciepłownictwa  we współpracy VHP SA i SPEC SA oraz jest współwykonawcą wielu ekspertyz m.in. plan rozwoju SCE Jaworzno III Sp. z o.o. w zakresie modernizacji systemu dystrybucyjnego poprzez zamianę grupowych stacji wymienników ciepła na węzły indywidualne, opracowanie wykresu regulacyjnego dla systemu ciepłowniczego Poznania, analiza ogólna poprawy efektywności energetycznej stacji ciepłowniczych EC PKN ORLEN. Autor wielu publikacji z tematyce ciepłownictwa. Za swoją działalność naukową otrzymał Złoty Medal Prezydenta Rzeczypospolitej oraz Nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej.

Mgr inż. Aleksander Kleszcz jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, kierunku Elektrotechnika. Obronił pracę dyplomową pt. „Audyt efektywności energetycznej na podstawie systemu białych certyfikatów”. Organizator konferencji „Future Energy”, dotyczącej systemów zarządzania energią. Posiada świadectwo kwalifikacyjne grupy 1. w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu do 30 kV. Uczestnik szkoleń z auditingu efektywności energetycznej organizowanych przez Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE). Jako kierownik ds. energetycznych firmy EnH2O sp. z o.o. (spółka OSDn) odpowiadał za modernizację sieci nN i SN oraz ciągłość dostaw energii elektrycznej na terenach postoczniowych w Gdańsku.

Mgr inż. Arkadiusz Kamiński jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Mechaniczno- Energetycznego, Specjalności Termoenergetyka. Działalność audytorską prowadzi od 2009 roku. Na bieżąco pogłębia swoją wiedzę oraz podnosi  swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach organizowanych przez Zrzeszenie Audytorów  Energetycznych, którego jest członkiem. W ramach działalności związanej z auditingiem i  certyfikacją energetyczną, wykonał kilkaset świadectw energetycznych oraz kilkadziesiąt audytów energetycznych, bilansów energetycznych i innych opracowań dla budynków mieszkalnych,  użyteczności publicznej, przemysłowych i innych obiektów budowlanych. Przykładowe realizacje audytów: Komenda  Powiatowa  Państwowej  Straży  Pożarnej  w Środzie  Śląskiej  ul.  Kolejowa  45  –    audyt energetyczny, audyt oświetlenia czterech budynków, audyt źródła ciepła; Spółdzielnia  Mieszkaniowa  w  Bystrzycy  Kłodzkiej  ul.  Osiedle  Szkolne  10  –  audyt  energetyczny termomodernizacyjny siedmiu budynków mieszkalnych.

Mgr inż. Zbigniew Pietrzyk jest absolwentem wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej oraz Studium Podyplomowego Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. W latach 1971-1978 pracownik Instytutu Techniki Cieplnej PW, następnie zatrudniony w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej na stanowisku Kierownika Pracowni Węzłów Cieplnych i Regulacji. Autor prac badawczych i analitycznych związanych z modernizacją i eksploatacją systemów ciepłowniczych oraz analiz techniczno-ekonomicznych różnych rozwiązań ciepłowniczych. Prowadzenie szkoleń z zagadnień ciepłowniczych. Autor wielu publikacji i referatów prezentowanych na konferencjach i seminariach z zakresu ciepłownictwa. Przykładowe realizacje projektów: plan rozwoju dla SCE Jaworzno III w zakresie modernizacji systemu ciepłowniczego poprzez zamianę grupowych stacji wymienników ciepła na węzły indywidualne; symulacja strat ciepła w warszawskiej sieci ciepłowniczej.

Dr inż. Jacek Szymczyk jest absolwentem Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, gdzie w roku 2001 obronił pracę magisterską na kierunku Energetyka, w roku 2007 obronił także tytuł doktora na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Obecnie zatrudniony na stanowisku adiunkta na wspomnianym Wydziale. Przez kilka lat pracował w Krajowej Agencji Poszanowania Energii na stanowisku specjalisty ds. efektywności energetycznej, obecnie zaś współpracuje z Agencją prowadząc szkolenia z dziedziny efektywności energetycznej urządzeń i instalacji przemysłowych. Organizował i współuczestniczy w audytach energetycznych organizowanych głównie przez KAPE S.A. przeprowadzanych dla zakładów przemysłowych wielu branż. W ramach tych audytów wykonywano oględziny i pomiary pompowni i instalacji pompowych, sprężarkowni i instalacji sprężonego powietrza, instalacji cieplnych wraz z kotłami oraz oświetlenia. W okresie X.2014 – IX.2015 w ramach współpracy z Fundacją Dekabana odbywał roczny staż na uniwersytecie w Ann Arbor (USA) na Wydziale Mechanicznym, gdzie zajmował się tematyką spalania oraz współuczestniczył w przemysłowych audytach energetycznych. Autor szeregu artykułów i ekspertyz z dziedziny pomp, napędów, sprężonego powietrza oraz energetyki.

Dr inż. Maciej Chorzelski jest absolwentem wydziału MEiL. Wieloletni pracownik naukowy Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, kierownik i współwykonawca wielu prac wykonanych dla przemysłu w tym przeważającej ilości dotyczących efektywności energetycznej i audytów z zakresu energetyki (np. audyty cukrowni, zakładów mięsnych, zakładów mleczarskich, zakładów przemysłu maszynowego), udział w audytach zakładów wspólnie z JICA – Japonia(1996-1999), audyt papierni we współpracy z COWI Dania. Współwykonawca przemysłowych audytów energetycznych dla PKN ORLEN w Litvinowie oraz dla zakładów chemicznych w Tarnowie. Odbył szkolenia: ENERGY CONSERVATION IN INDUSTRY; 15.01.1996- 16.02.1996, Malmo, Szwecja, zorganizowane przez AF- Energikonsult na zlecenie SIDA. Współautor opracowania: analiza przyczyn ubytków wody sieciowej  z Warszawskiego systemu ciepłowniczego.

Dr inż. Mariusz Kłos jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, kierunku Elektrotechnika, specjalności Elektroenergetyka. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w lutym 2007 również na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie ELBY Instalacje i Urządzenia Elektryczne (instalatorstwo elektryczne oraz  APS Energia. Jest autorem i współautorem licznych publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz publikacji i wystąpień w ramach konferencji branżowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Dr inż. Łukasz Rosłaniec jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, kierunku Elektrotechnika, specjalności Elektroenergetyka. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2014 również na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Odbył również staże naukowe w Institut  Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe, na RWTH Aachen, Niemcy, oraz Research Laboratory of Electronics, Massachusetts Institue of Technology, Cambridge, USA. Doświadczenie zawodowe zdobywał w m.in. APS Energia Sp. z o. o., ENCO-ENERGETYKA Sp. z o. o. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Innowacji i Rozwoju w Slider Technologies Sp. z o.o.

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu realizacji usług w ramach Serwisu i akceptuję Politykę Prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych.

Sprawdź także naszą ofertę