Offer

Energy Audit

Procesy technologiczne

Optymalizacja procesów technologicznych pod kątem zużycia energii elektrycznej, cieplnej i chłodu. Analiza modernizacji oraz analiza nowoprojektowanych systemów. Odzysk ciepła.

Źródła energii

Optymalizacja procesów wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej oraz chłodu. Analiza układów skojarzonych - kogeneracja. Audyt efektywności energetycznej źródeł ciepła

Wentylacja, klimatyzacja i ogrzewanie

Parametryzacja pracy układów HVAC poprzez kalibrację układów automatyki. Badania i pomiary scentralizowanych  systemów wytwarzania wody lodowej, free cooling.  Agregaty chłodnicze – odzysk ciepła.

Układy zasilania i sieci przesyłowe

Stacje transformatorowe, pomiar rezystancji sieci, analiza strat na przesyle, analiza przyłączy energetycznych.

Modernizacja systemu oświetlenia (LED)

Oszczędności >50% zużycia energii elektrycznej w porównaniu do oświetlenia tradycyjnego. Średni okres zwrotu 2-4 lata.

Kompensacja mocy biernej

Likwidacja opłat za energię bierną indukcyjną i pojemnościową. Średni zwrot z inwestycji 0,5-2 lata.

Zakupy energii elektrycznej i gazu ziemnego

Optymalizacja polityki zakupowej – oszczędności do 30% kosztów zakupu energii czynnej i 10% gazu ziemnego.

Newsletter

Sign up and stay tuned

  

I hereby give consent for my personal data to be processed for the purposes of the services and I accept
Privacy Policy.

I agree to process my personal data for marketing purposes.

Knowledge base

Compendium of the necessary information

Knowledge base

Our team

Share your project

I hereby give consent for my personal data to be processed for the purposes of the services and I accept
Privacy Policy.

I agree to process my personal data for marketing purposes.